Privacy policy

Singer in Suit & In Suit Entertainment

Dit is de website van Singer in Suit. Bij elk bezoek aan deze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

a. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
b. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
c. uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
d. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt:

a. Om de inhoud van onze website te verbeteren
b. Om onze dienstverlening te verbeteren

De informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wij gebruiken geen cookies. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

U kunt periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Ons bedrijf kan tevens telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand e-mailadres.

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op onderstaand e-mailadres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand e-mailadres.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op middels datzelfde vermelde adres:

Singer in Suit
info@singerinsuit.nl